Förarbevis Vattenskoter

En del av sjöskolan

Förarbevis Vattenskoter Stockholm

Förarbevis Vattenskoter Stockholm är utbildningen som kom sommaren 2021. Vattenskotrar är ett fantastiskt färdmedel som under sen senaste åren har blivit allt mer populära. Många av dagens vattenskotrar kan nå mycket höga hastigheter. Det innebär en hel del utmaningar både för föraren och andra. Under sommaren 2020 rapporterades om ett ökat antal vattenskoterrelaterade olyckor. Av haverirapporterna framgår det att flera av orsakerna till olyckorna har varit att föraren överskattat sin körförmåga, kört för fort eller varit alkoholpåverkad. Andra olyckor har berott på att vattenskotrar kör in i varandra eller att ett kast i en våg lett till personskador på grund av att förare eller passagerare skadat sig på skotern eller kastas hårt i vattnet. Från och med 1 maj 2022 kommer du som vill köra vattenskoter behöva ha ett förarbevis. Du måste ha fyllt 15 år och ha målsmans godkännande för att få köra om du är under 18 år. Utbildningen, som regleras av Transportstyrelsen, består av två teoretiska och ett praktiskt moment, plus ett skriftligt prov. Del 1 består av 8 timmar teori, del 2 teori av ytterligare 3 timmar teori och del 3 av 4 timmar praktik ute med vattenskoter. Kurserna som på Beckholmen erbjuder baseras på Transportstyrelsens riktlinjer.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett digitalt förarbevis vattenskoter. Som förare av en vattenskoter ska du ha med dig förarbeviset tillsammans med en giltig id-handling, för att visa upp vid kontroll. Har du inget bevis kan du få böter. Det samma gäller för den som lånar eller hyr ut en vattenskoter till den som inte har förarbevis. Om föraren upprepade gånger överträder kraven ska förarbeviset kunna återkallas. 

Övergångsregler för Förarbevis Vattenskoter

Regeringen har nu kommit med ett svar på Transportstyrelsens rapport och föreslår att kravet på förarbevis ska träda i kraft den 15 juli 2021. Under en övergångstid på ett år ska personer som redan har nautiska utbildningar kunna få ett förarbevis för vattenskoter utan att behöva genomgå utbildning och alltså även ha rätt att framföra vattenskoter utan förarbevis under samma period. Det ska alltså under år 2021 vara tillåtet att köra vattenskoter utan förarbevis för den som har genomgått en godkänd utbildning.

Om du senast den 30 april 2022 innehar ett Förarintyg för båt som lägsta nautiska kompetens så kan du tillgodoräkna dig Förarbevis Vattenskoter genom att logga in på Transportstyrelsens hemsida med ditt bank id. Ansökan ska göras senast den 31/12 2022, men du måste ta Förarintyget som lägst redan den 30/4. Ansökan kostar 300kr, och vill du dessutom ha ett fysiskt kort kostar det ytterligare 200kr. 

Du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som andra trafikanter på sjön att känna till och följa regelverken. Det betyder att du måste känna till sjövägsreglerna och använda gott omdöme i förhållandet till annan trafik. Reglerna finns i vattenskoterförordningen (1993:1053). Här står det att vattenskoterkörning bara är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Eftersom det fortfarande är oklart hur reglerna i vattenskoterförordningen överensstämmer med gällande EU-regler har resultatet blivit att inga ärenden om regelbrott hittills gått till domstol. Istället är det reglerna i Miljöbalken och Sjölagen som gäller. Här står det att du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor.

Kursinnehåll

 • Personlig säkerhet
 • Personlig utrustning
 • Sjövägsregler
 • Hastighetsbegränsningar
 • Hänsyns- och skyddsområden
 • Körteknik

Som vattenskoterförare är du i lagens mening ”befälhavare” och har samma ansvar som alla andra som framför båtar på sjön. Bestämmelser kring sjötrafikförordningens regler, att visa hänsyn, inte begå fartöverträdelser, kunna väjningsregler, vara nykter och visa ett gott uppträdande till sjöss gäller alltså även dig.

Ett annat krav du som framför vattenskoter måste följa är att se till så ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller på människors hälsa. Detta regleras i de allmänna hänsynsregler (kapitel 2 i miljöbalken (SFS 1998:808).

En vattenskoter är enligt vattenskoterförordningen en farkost kortare än fyra meter med vattenjetaggregat som främsta drivkälla och utformad för att föraren sitter, står eller står på knä. Vattenskotrar började skymtas i svenska vatten under 1980-talet och väckte uppmärksamhet för att de stod för något nytt; en sorts mindre motorbåt som man inte att i utan på. De första modellerna drevs med utombordare och var mest till för nöjeskörning. Det var när tillverkarna i slutet av 1990-talet gick över till vattenjet som vattenskotern fick sitt genombrott. Sedan dess har utvecklingen varit snabb, från tvåsitsmaskiner med tvåtaktsmotorer på upp till cirka 100 hästkrafter till idag när det inte alls är ovanligt med motorer som ger runt 300- 400 hk. Det finns till och med tävlingsmaskiner på 700 hk.  Tack vare fyrtaktsmotorerna klarar vattenskotrar relativt stränga avgasnormer och ljudnivån har på senare tid kunnat minskas kraftigt jämfört de med tidigare generationerna. Skotrarna har också blivit större och mer stabilare även vid stillaliggande. Vissa modeller har komfortfjädring och aktiv fartreducering, där ett enkelt bromshandtag gör det möjligt att momentant styra om den drivande vattenstrålen. Även elvattenskotrar har börjat lanseras och det ryktas om att de kommer att göra entré på den svenska marknaden under våren 2021.

 

Så här kör du Vattenskoter säkrare

 • Använd flytväst och hjälm (vatten blir extremt hårt vid höga farter). Våtdräkt eller torrdräkt är att rekommendera. De skyddar dig om du trillar av. Kom ihåg att ta med något du kan kommunicera med. Använder du mobiltelefon, tänk på att förvara den i vattentätt fodral. Ha med dig extra tampar och bränsle, samt ett ankare.
 • Använd alltid ”död-mans-greppet”. Motorn ska stängas av om du ramlar överbord. Se till att du har ett i reserv.
 • Lär dig sjövägsreglerna och följ dem- de gäller även för dig!  Håll hastighetsgränserna och överskatta inte din egen förmåga.
 • Kör aldrig onykter.
 • Visa hänsyn till andra och kör inte vattenskoter inom skyddsområden.
 • Kör du med passagerare ska du vara medveten om att skotern blir rankare och att det är lättare att välta. Tänkt också på att passagerarna sitter mindre skyddade än du och att de bitvis har både svårare att hålla i sig och att parera vågor.